Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

JH-Sound Oy
Sepänkatu 8
11710 Riihimäki
0505520339

Rekisterin nimi

JH-Sound verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

JH-Sound kerää Verkkokaupan asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan Verkkokaupan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään JH-Sound noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää JH-Soundin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, JH-Soundin liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä JH-Soundin ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
Etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, suostumus suoramarkkinointiin, salasana.

Lisäksi tallennetaan tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään asiakassuhteen syntyessä. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo tunnukset verkkokauppaan, tilaa tuotteita tai tilaa uutiskirjeen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tilassa. Sähköiseen aineistoon on käyttöoikeus vain yrityksen työntekijöillä. Jokaisella käyttäjillä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.